top of page

Problemowe używanie pornografii

Problemowe używanie pornografii, kiedyś nazywane również uzależnieniem od pornografii lub seksoholizmem, odnosi się do nadmiernego korzystania z materiałów pornograficznych w sposób, który negatywnie wpływa na życie człowieka. Używanie pornografii samo w sobie nie musi być problemowe i może stanowić zdrową formę realizacji potrzeb seksualnych.  Staje się ono problematyczne, gdy prowadzi do negatywnych konsekwencji w różnych aspektach życia.
Człowiek surfuje po internecie poszukując materiałów pornograficznych. Na obrazku widać ręce wpisujące tekst na klawiaturze.

Zgodnie z najnowszą edycją Międzynarodowej Klasyfikacji Zaburzeń WHO (ICD-11) problemowe używanie pornografii zalicza się do Zaburzeń kompulsywnego zachowania seksualnego (ang. Compulsive sexual behaviour disorder). Charakteryzuje się ono uporczywym brakiem kontroli nad intensywnymi, powtarzającymi się impulsami lub pragnieniami seksualnymi, powodującymi wyraźne cierpienie lub ograniczenie aktywności w istotnych obszarach funkcjonowania człowieka (np. osobistym, rodzinnym, społecznym, edukacyjnym, zawodowym).


Jeżeli podejrzewasz, że Twoje używanie pornografii stało się problemowe, skorzystaj z poniższego kwestionariusza. Pamiętaj, że ma on charakter edukacyjny i nie zastępuje specjalistycznej diagnozy.

SKRÓCONA SKALA PROBLEMOWEGO UŻYWANIA PORNOGRAFII (PPCS-6)


Pornografia jest definiowana jako materiał (tekst, zdjęcie, film itp.), który jednocześnie:

  • Wywołuje (pobudza) myśli lub uczucia o charakterze seksualnym.

  • zawiera wyraźną ekspozycję (obrazy) lub opisy czynności seksualnych z udziałem narządów płciowych, takich jak pochwowy lub analny stosunek seksualny, seks oralny lub masturbację.

Przypomnij sobie ostatnie sześć miesięcy i korzystając z poniższej skali zdecyduj jak często lub w jakim stopniu każde z podanych stwierdzeń odnosi się do Ciebie. Pamiętaj, że nie ma dobrych i złych odpowiedzi. Wybierz tę, która najbardziej do Ciebie pasuje.


Pamiętaj:

1 – nigdy

2 – rzadko

3 – sporadycznie            

4 – czasami

5 – często

6 – bardzo często

7 – przez cały czas

 

  1. Czułem/am, że pornografia jest ważną częścią mojego życia.

  2. Rozładowywałem/am napięcie oglądając pornografię.

  3. W wyniku oglądania pornografii zaniedbywałem/am inne formy spędzania wolnego czasu.

  4. Czułem/am, że by osiągnąć satysfakcję musiałem oglądać coraz więcej pornografii.

  5. Kiedy obiecywałem/am sobie, że nie będę już więcej oglądać pornografii, potrafiłem/am trzymać się tego tylko przez krótki czas.

  6. Czułem/am napięcie, kiedy coś uniemożliwiało mi oglądanie pornografii.


Teraz dodaj punkty z każdej odpowiedzi. Jeżeli Twój wynik wynosi 20 lub więcej, może to wskazywać na problemowe używanie pornografii.


Jeżeli martwi Cię w jaki sposób używasz pornografii, zalecane jest skonsultowanie się z seksuologiem/żką, którzy pomogą postawić właściwą diagnozę oraz zaproponować plan skutecznego leczenia (psychoterapii i terapii seksualnej).Skrócona Skala Problemowego Używania Pornografii (PPCS-6) w wersji polskiej opracowana na podstawie Bőthe, B., Tóth-Király, I., Demetrovics, Z., & Orosz, G. (2021). The Short Version of the Problematic Pornography Consumption Scale (PPCS-6): A Reliable and Valid Measure in General and Treatment-Seeking Populations. Journal of Sex Research, 58(3), 342–352. Narzędzie niewalidowane.

Commenti


I commenti sono stati disattivati.
bottom of page