top of page

Diagnoza zaburzeń kompulsywnych zachowań seksualnych

Najnowsza edycja Międzynarodowej Klasyfikacji Zaburzeń WHO (ICD-11) terminy takie jak uzależnienie od seksu, seksoholizm oraz hiperseksualność, zastąpiła nową kategorią diagnostyczną Zaburzenia kompulsywnego zachowania seksualnego (ang. Compulsive sexual behaviour disorder lub w skrócie CSBD). Zgodnie z aktualnymi danymi naukowymi, trudności związane z uporczywym, wielokrotnym powtarzaniem czynności seksualnych są ściśle związane z zaburzeniami kontroli impulsów, a nie z klasycznym uzależnieniem.

Zaburzenie kompulsywnego zachowania seksualnego charakteryzuje się uporczywym brakiem kontroli nad intensywnymi, powtarzającymi się impulsami lub pragnieniami seksualnymi, trwającym przez dłuższy okres (co najmniej sześć miesięcy). Ponadto, powoduje ono wyraźne cierpienie lub ograniczenie aktywności w obszarach osobistych, rodzinnych, społecznych, edukacyjnych, zawodowych lub innych istotnych aspektach funkcjonowania.


Osoby o wysokim zainteresowaniu seksem i/lub zachowaniami seksualnymi, które nie wykazują zaburzonej kontroli nad nimi oraz nie odczuwają znacznego cierpienia czy ograniczeń w funkcjonowaniu, nie mogą być diagnozowane jako osoby zmagające się z zaburzeniami kompulsywnego zachowania seksualnego.

Podobnie, nie można postawić diagnozy w przypadku występowania psychicznego cierpienia związanego z moralnymi osądami lub dezaprobatą dotyczącą impulsów, pragnień lub zachowań seksualnych, które w innym przypadku nie byłyby uznane za naruszające różne normy seksuologiczne.

Przed postawieniem diagnozy konieczne jest także wykluczenie występowania objawów wynikających z innych stanów medycznych, takich jak np. demencja, efekty uboczne niektórych leków czy wpływ używanych substancji psychoaktywnych (np. narkotyków) na układ nerwowy.


Jeśli zastanawiasz się, czy zaburzenia kompulsywnego zachowania seksualnego mogą dotyczyć także Ciebie, warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych sygnałów, które mogą na to wskazywać.


Kryteria diagnostyczne zaburzenia kontroli zachowań seksualnych zostały opisane w klasyfikacji ICD-11. Każdy z objawów musi występować przez minimum 6 miesięcy i powodować cierpienie lub wpływać na ograniczenie aktywności w istotnych obszarach codziennego funkcjonowania.

CSBD jest związane z uporczywym wzorcem niezdolności do kontrolowania intensywnych, powtarzających się impulsów lub popędów seksualnych, skutkującym powtarzającymi się zachowaniami seksualnymi i objawiający się co najmniej jednym z poniższych objawów:

  • Angażowanie się w powtarzające się zachowania seksualne stało się głównym celem życia jednostki do tego stopnia, że zaniedbuje ona zdrowie i opiekę osobistą lub inne zainteresowania, działania i obowiązki.

  • Osoba podjęła liczne nieudane próby kontrolowania lub znacznego ograniczenia powtarzających się zachowań seksualnych.

  • Osoba nadal angażuje się w powtarzające się zachowania seksualne pomimo negatywnych konsekwencji (np. konflikt małżeński z powodu zachowań seksualnych, konsekwencje finansowe lub prawne, negatywny wpływ na zdrowie).

  • Osoba nadal angażuje się w powtarzające się zachowania seksualne, nawet jeśli czerpie z nich niewielką satysfakcję lub nie czerpie jej wcale.

 

Warto zauważyć, że wytyczne diagnostyczne jasno wskazują, że samo doświadczanie psychicznego cierpienia związanego z zachowaniami seksualnymi nie stanowi wystarczającego powodu do diagnozy zaburzeń kompulsywnego zachowania seksualnego. Ważne jest, aby kryteria te były spełnione w sposób wyraźny i powiązany z ograniczeniem funkcjonowania danej osoby w różnych aspektach jej życia.


Jeśli rozpoznajesz u siebie powyższy objaw (lub objawy), zalecane jest skonsultowanie się z seksuologiem/żką, którzy mogą pomóc postawić właściwą diagnozę oraz zaplanować plan terapii (leczenia).

Kommentare


Die Kommentarfunktion wurde abgeschaltet.
bottom of page