top of page

PUBLIKACJE KSIĄŻKOWE

Okładka książki "Jak zorganizować wydarzenie antydyskryminacyjne"

JAK ZORGANIZOWAĆ
WYDARZENIE ANTYDYSKRYMINACYJNE
Podręcznik

Okładka książki "Przeciwdziałanie dyskryminacji. Pakiet edukacyjny dla trenerów i trenerek"

PRZECIWDZIAŁANIE DYSKRYMINACJI
Pakiet edukacyjny

Okładka książki "Równe traktowanie w administracji publicznej. Podręcznik"

RÓWNE TRAKTOWANIE
W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
Podręcznik

Okładka ksiązki "Równe traktowanie w administracji publicznej. Wymiar regionalny i lokalny."

RÓWNE TRAKTOWANIE
W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ:

WYMIAR REGIONALNY I LOKALNY 

Podręcznik

Okładka książki "Situation of LGBT persons in Poland"

SITUATION OF
LGBT PERSONS IN POLAND
2010 and 2011 report

Okładka podręcznika trenerskiego "Szkoła bez homofobii"

SZKOŁA BEZ HOMOFOBII
Podręcznik trenerski

Okłądka książki "Wielka nieobecna. O edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej w Polsce"

WIELKA NIEOBECNA - O EDUKACJI ANTYDYSKRYMINACYJNEJ W SYSTEMIE
EDUKACJI FORMALNEJ W POLSCE
Raport

Okładka przewodnika "Open up the doors. An LGBTI guide for healthcare professionals"

AN LGBTI GUIDE FOR
HEALTHCARE PROFESSIONALS
EN version

Okładka publikacji "Otwórzmy drzwi. Przewodnik o zdrowiu osób LGBTI dla pracowników ochrony zdrowia"

PRZEWODNIK O ZDROWIU OSÓB LGBTI
DLA PRACOWNIKÓW OCHRONY ZDROWIA
Wersja PL

Okładka publikacji "Podręcznik trenerski - zarządzanie firmą równych szans"

ZARZĄDZANIE FIRMĄ RÓWNYCH SZANS
Podręcznik trenerski

Okładka podręcznika trernerskiego "Reducing health inequalities experienced by LGBTI people. What is your role as a health professional?"

REDUCING HEALTH INEQUALITIES
EXPERIENCED BY LGBTI PEOPLE
Trainers' manual

ARTYKUŁY I PUBLIKACJE NAUKOWE

  • Donisi V, Rosinska M, Zakrzewska K, et al. Training health and mental health professionals to improve attitudes, knowledge and skills in providing healthcare for LGBTI people. Journal of Psychosomatic Research. 2018;109:99-100. doi:10.1016/j.jpsychores.2018.03.048

  • Donisi V, Amaddeo F, Zakrzewska K, et al. Training healthcare professionals in LGBTI cultural competencies: Exploratory findings from the Health4LGBTI pilot project. Patient Education and Counseling. 2020;103(5):978-987. doi:10.1016/j.pec.2019.12.007

  • Marcus U, Nöstlinger C, Rosińska M, et al. Behavioural and demographic correlates of undiagnosed HIV infection in a MSM sample recruited in 13 European cities. BMC Infectious Diseases. 2018;18(1):368. doi:10.1186/s12879-018-3249-8

  • Pawlęga M. Chemsex w praktyce Punktu Konsultacyjno–Diagnostycznego. Kontra Biuletyn Krajowego Centrum ds AIDS. 2019;(2(80)):1-3.

  • Pawlęga M, Muskała M. Chemsex – próba zdefiniowania zjawiska w Polsce. Serwis Informacyjny Uzależnienia. 2019;(85):24-30.

  • Pawlęga M, Muskała M. Chemsex – skuteczna odpowiedź dostosowana do potrzeb użytkowników. Serwis Informacyjny Uzależnienia. 2019;(86):27-33.

  • Pawlęga M. Lesbijki, geje i osoby biseksualne – skuteczne pomaganie. Miesięcznik „Świat Problemów”. January 2019.

  • Pawlęga M. Przemoc w związkach osób tej samej płci. Niebieska Linia. 2012;(5/82/2012).

MEDIA

TŁUMACZONE STRONY INTERNETOWE

Strona startowa serwisu chemsex.pl

Redukcja szkód w chemsex
www.chemsex.pl

Strona startowa polskiej wersji Planu Zdrowienia z Chemseks

Plan zdrowienia z chemsex Davida Stuarta
www.davidstuart.org/care-plan

bottom of page