top of page

Nie mam erekcji - co robić?

Zaburzenia erekcji stanowią częstą trudność dotykającą mężczyzn na różnych etapach życia. Szacuje się, że w Polsce z zaburzeniami erekcji może zmagać się nawet 2,6 miliona mężczyzn. U mężczyzn powyżej 40. roku życia odsetek ten może wzrastać nawet do 40%. Przyczyną zaburzeń erekcji mogą być czynniki fizyczne, jak i psychologiczne. Skutki zaburzeń erekcji mogą być dotkliwe, wpływając nie tylko na jakość życia seksualnego, lecz również na relacje partnerskie.

Zaburzenia erekcji, znane także jako ED (od ang. erectile dysfunction), to rodzaj zaburzeń seksualnych, polegających na utrwalonej niezdolności (trwającej co najmniej 6 miesięcy) do uzyskania lub utrzymania wzwodu, umożliwiającego satysfakcjonujący kontakt seksualny.

Przyczyny zaburzeń erekcji

Czynniki fizyczne

Zaburzenia erekcji często wiążą się z czynnikami zdrowotnymi. Choroby takie jak nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, zaburzenia hormonalne czy schorzenia serca, mogą negatywnie wpływać na krążenie krwi lub funkcje układu nerwowego. To może prowadzić do trudności w wypełnieniu penisa krwią w wystarczającej ilości i utrzymania wzwodu do osiągnięcia orgazmu. Używanie niektórych leków, nadużywanie spożywanie alkoholu, narkotyków oraz palenie tytoniu mogą także wpływać na sprawność seksualną w tym zakresie.


Czynniki psychologiczne

Aspekty emocjonalne odgrywają również istotną rolę w funkcjonowaniu seksualnym. Stres, lęk, depresja, obniżone poczucie własnej wartości, trudności w relacjach interpersonalnych czy niepokój dotyczący możliwości osiągnięcia satysfakcji seksualnej mogą wpływać na zdolność do uzyskania i utrzymania erekcji. Istotne mogą być także: utrata lub obniżenie pewności siebie oraz napięcie emocjonalne w związku, w tym konflikty, nieporozumienia i trudności w komunikacjąi z drugą osobą


Jak może pomóc terapia seksuologiczna?

Terapia seksuologiczna w podejściu poznawczo-behawioralnym (CBT) jest jednym z inajskuteczniejszych sposobów leczenia trudności z erekcją w przypadkach, gdy jej przyczyny są głównie psychologiczne. W takim przypadku, przed rozpoczęciem terapii specjalista powinien wykluczyć występowanie czynników fizycznych jako źródła doświadczanych trudności. Po tym etapie, możliwe jest rozpoczęcie psychoterapii, która koncentruje się na zrozumieniu i rozwiązaniu problemów seksualnych poprzez analizę powodujących je trudności, stosowanie specjalistycznych technik oraz udzielenie wsparcia. Oprócz tego podejścia dla wielu osób pomocne są:

  • Techniki relaksacyjne: Terapia seksuologiczna może pomóc w nauczeniu się technik relaksacyjnych, redukujących stres i napięcie. Zmniejszenie napięcia zwykle poprawia zdolność do osiągnięcia i utrzymania erekcji.

  • Rozwijanie zdrowej samooceny: Terapia może pomóc w budowaniu zdrowej pewności siebie i pozytywnego postrzegania siebie jako partnera seksualnego, co wpływa korzystnie na życie seksualne.

  • Poprawa komunikacji w związku: Czasami trudności z erekcją mogą wynikać z problemów komunikacyjnych w relacji romantycznej i seksualnej. Terapia seksuologiczna może pomóc w poprawie komunikacji, zrozumieniu wzajemnych potrzeb partnerów oraz wyborze takich rodzajów kontaktów seksualnych, które zaspokajają potrzeby osób tworzących relację.


Trudności z erekcją mogą wynikać z różnych czynników, zarówno fizycznych, jak i emocjonalnych. U wielu mężczyzn powoduje to frustrację i obniżoną samoocenę. W takich sytuacjach pomocy może udzielić terapeuta seksuolog. Nie tylko pomoże zidentyfikować przyczyny trudności, ale także znaleźć skuteczne strategie radzenia sobie z doświadczanymi trudnościami. Warto pamiętać, że każdy przypadek zaburzeń erekcji jest indywidualny, dlatego zawsze zaleca się konsultację ze specjalistą: lekarzem lub terapeutą seksuologiem, który pomoże uzyskać odpowiednią pomoc.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page